மூசா 

– காமெல் தாவுத்

மதிப்பிற்குரிய துப்பறிவாளர் அவர்களே! ஒரு புத்தகத்தில் மட்டுமே நடந்ததாக அறியப்படும் குற்றத்தைப் பற்றி நான் வேறு என்ன கூற முடியும்? எனக்கு அந்தக் கொடூரமான கோடைக்காலத்தின் குறிப்பிட்ட நாளில், மூசா இறந்ததாக அறியப்படும் நேரமான காலை 6 மணியிலிருந்து மதியம் இரண்டு மணி வரையிலும் என்ன நடந்ததென்று சத்தியமாகத் தெரியாது. மூசா கொலை செய்யப்பட்ட பிறகும் கூட யாரும் எந்த வகையிலும் எங்களை விசாரிக்க வரவில்லை. உண்மையில் அந்தக் கொலையைப் பற்றி தீவிரமான விசாரணை ஒன்றும் நடைபெறவில்லை. அன்று நான் என்ன செய்து கொண்டிருந்தேன் என்பதை நினைவில் வைத்திருப்பதே எனக்கு ஒரு பெரும்பாடாக இருக்கிறது. கொலை நடந்த அடுத்த நாள் காலை பொதுவாக வீதியில் வலம் வரும் கதாபாத்திரங்கள் எழுந்து நடமாடத் தொடங்கியிருந்தன.

This content is for Unnatham Paid User members only.
Log In Register

உன்னதத்தின் படைப்புகளை படித்து ரசித்து அனுபவிக்க வாங்க இங்கே வாங்க. Dismiss

error: Content is protected !!