ஆப்ரிக்க சிறுபான்மையினக் கதையாடலினூடாக திரை மொழி

(லிடுடுமலிங்கனி க்யோம்போதியோடு ஒரு நேர்காணல்) –  காமாங்வே மொகாமி லிடுடுமலிங்கனி க்யோம்போதி (Lidudumalingani Mqombothi) தென்னாப்ரிக்காவின் எழுத்தாளர், திரைப்பட இயக்குநர் மற்றும் புகைப்படக்கலைஞர். 2016-ஆம் ஆண்டு ஆப்ரிக்க எழுத்துக்கான கெயின் பரிசை ‘Memories We Lost’ என்ற அவரது சிறுகதை வென்றது. ‘Short. Sharp. Stories: Incredible Journey: Stories That Move You’ என்ற தொகுப்பில் இக்கதை வெளிவந்துள்ளது. ‘Chimurenga Chronic’ மற்றும் ‘Prufrock’  ஆகிய இலக்கிய இதழ்களில் இவரது படைப்புகள் வெளிவந்துள்ளன. இவரது திரைப்படங்கள் …